Vizyon

Düzce ilinin somut ve somut olmayan kültür unsurlarını derleyerek kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak, bunların belgelenmesini, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak, ortaya çıkarılan kültürel zenginliklerin kitap, bildiri, makaleler ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak, özgün ve uygulanabilirliği olan bilimsel çalışmalar yürütmek, evrensel olmak, tercih edilen, tanınan ve değer üreten bir araştırma merkezi olmak.