Kuruluş

Düzce Üniversitesi Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜKMER) 15.12.2009 tarih ve 27433 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik çerçevesinde Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Merkezimiz; 


 - 1 Müdür

      -  1 Sekreter’den oluşmaktadır.