Genel Bilgiler

Kuruluş

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim Genel Kurulu 07.12.2007 tarihli toplantısında Düzce İli Cumayeri İlçesinde, Düzce Üniversitesine bağlı Cumayeri Meslek Yüksekokulunun kurulması yönünde karar almıştır. Cumayeri Belediyesi’nin Düzce Üniversitesi’ne tahsis etmiş olduğu 3768 m2’si açık, 1540 m2’si kapalı hizmet binası olmak üzere toplam 5308 m2 alanda eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. 2015 yılı Eylül ayında Üniversitemiz ile Cumayeri Belediyesi ve bağışçı Nevhiz PAK arasında imzalanan protokol gereğince yapımına başlanan 2600 m2 kapalı alan çalışması 2016 yılında tamamlanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz ek bina yapımı için PAK ailesi (Nevhiz PAK) tarafından yapılan bağışlar nedeniyle Meslek Yüksekokulumuzun adının “Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurumuna başvuru gerçekleştirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda Meslek Yüksekokulumuzun ismi "Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir.

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. 

Vizyon

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim- öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmak.