Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

Legal Online veritabanı

               

     Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır. Online kütüphane ile;  telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (500 +) ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (750 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
    Legalbank ile;  içtihata (2.400.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (46.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (40.000 +), tezlere (11.400 + ) dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

    Legal Yayıncılık, 2002 yılında avukatlar tarafından kurulmuş olup hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip eden bir yayınevidir. Legal Yayıncılık yalnızca hukuk alanında faaliyet göstermekte olup kuruluş amacını hukuka katkı olarak belirlemiştir.

    Legal Yayıncılık, yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik onu aşkın hakemli hukuk dergisi ve Legalbank isimli elektronik hukuk bilgi bankası ile Türkiye'nin hukuk alanındaki en büyük basın-yayın organı konumundadır.

    Legal Yayıncılık, yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir.

    Legal Yayıncılık, ulusal ve uluslararası yayınevi kriterlerine sahip olup, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca yayınlarını yapmaktadır.

Not: Legal Online veritabanı 25.09.2022 - 30.11.2022 tarihleri arasında deneme erişimine açılmıştır.