Ulakbim EKUAL Veritabanları

Ulakbim Türkçe Veritabanları (Tıp, Mühendislik, Tübitak Destekli Projeler Vb.)

• TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1966-] 
• Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-]
• Türk Tıp Veri Tabanı [1996-]
• Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]
• Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]

Erişim adresi :  http://www.ulakbim.gov.tr/yeniweb/ekualkesif/

Ulakbim Dergipark Akademik Veri Tabanı

    DergiPark, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

Erişim adresi :  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/index2.php