Eğitim Alma

Gitmeden önce gerekli belgeler: 

Staff Mobility for Training Mobility Agreement

Feragat Dilekçesi Örneği

Dönmeden önce getirilmesi gereken belgeler:

Katılım Belgesi

Döndükten sonra getirilmesi gereken belgeler:

Onaylı Katılım Belgesi

Nihai Onay Formu (Online ortamda doldurulması gereklidir)