SIKÇA SORULAN SORULAR

Erasmus’la yurtdışında öğrenim/staj yapmak istiyorum. Başvurular ne zaman başlıyor?

 

Üniversite öğrencilerinin Erasmus Programına katılımları kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından sağlanmaktadır. Her üniversite kendi öğrenci seçim takvimini kendisi belirlemekte ve seçimleri kendisi gerçekleştirmektedir. Başvuru ilanlarının tüm öğrencilere ulaşabilecek şekilde, üniversitenin basılı veya sosyal medya araçlarında, yeterli süre ile yayınlanması ve öğrencilere başvuru belgelerini tamamlamaları için yeterli süre verilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, kendi üniversitelerinin başvuru ilanlarını takip etmelidirler.

 

Üniversiteme başvurmadan kendim Erasmus’a katılabilir miyim?

 

Öğrencilerin Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerine katılımları yalnızca kendi üniversiteleri tarafından sağlanabilir. Başka bir üniversite veya kurum tarafından Erasmus+ yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetlerine katılamazsınız.

 

Faaliyet süremi ikinci döneme uzatmak istiyorum. Hibe alabilecek miyim?

 

Faaliyetin uzatılması, öğrencinin Türkiye’de kayıtlı bulunduğu ve yurtdışında misafir olduğu her iki üniversitenin onayına bağlıdır. Uzatılan sürenin hibelendirilmesi Türkiye’deki üniversitenin hibe olanaklarına bağlıdır. Hibe alınıp alınamayacağı hakkında Türkiye’deki üniversitenin Erasmus Ofisi bilgi verebilir.  Sürenin uzatılması halinde, belgelerin güncel süreye göre düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Üniversitem öğrenim/staj süremden daha az hibe veriyor. Bu mümkün müdür?

 

Üniversitelerin daha fazla sayıda öğrenci gönderebilmek amacıyla öğrencilerinin faaliyet sürelerinin tamamını değil, bir kısmını hibelendirmeleri mümkündür. Bu durumda öğrencinin hibe aldığı süre öğrenim ve staj hareketliliğinde 2 aydan az olamaz. Üniversitelerin faaliyetleri kısmen hibelendirecek olmaları halinde; aynı durumdaki tüm öğrencilere aynı yöntemle hibe vermeleri ve öğrencilerini önceden bilgilendirmeleri gerekmektedir.

 

Yurtdışında kalacak yeri nerden bulabilirim?

 

Öğrencilere konaklama yeri bulunması konusunda, Türkiye’deki gönderen üniversite ve yurtdışındaki gidilecek kurumlar tarafından yer bulunması zorunluluğu bulunmamaktadır. Gidilecek şehirdeki konaklama imkânları hakkında genellikle misafir olunan kurumun web sayfasında veya kabul belgelerinde bilgiler yer alır. Bunun dışında öğrenciler genellikle kendi Erasmus bağlantıları, sosyal medya araçları aracılığıyla konaklama yeri bulmaktadır.

 

Erasmus’la staj yapmak istiyorum ama üniversitem staj yerimi benim bulmam gerektiğini söylüyor. Staj yerini nerden bulabilirim?

 

Üniversitelerin staj yapılacak işletmeler konusunda öğrencilerine kurum seçenekleri sunmaları mümkün olmakla birlikte, zorunlu değildir. Erasmusla yurtdışında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi staj yerlerini bularak, bölüm yetkililerinin staj yerinin ve staj içeriğinin öğrencinin öğrenim alanına uygun olduğunu onaylaması halinde kendi buldukları kurumlarda staj yapabilirler.

Staj yeri arayan öğrenciler, Erasmus Student Network’ün (ESN), staj öğrencisi arayan işletmelerle staj yeri arayan öğrencileri buluşturmayı amaçlayan https://erasmusintern.org/ adresini inceleyebilirler.

 

Yurtdışında kalmam gereken süreden daha az kaldığım için üniversitem hibemi keseceğini söylüyor. Bu mümkün mü?

 

Öğrencilere yurtdışında gerçekleştirdikleri faaliyet süresine göre hibe verilmektedir. Faaliyetin planlanandan daha kısa sürede tamamlanması halinde, verilen hibe miktarı da bu süreye göre hesaplanacaktır. Faaliyet süresinin belirlenmesinde yurtdışında misafir olunan kurumdan alınan katılım belgesinde yazan süreler esas alınmaktadır. Üniversite, gerçek faaliyet süresinin tespit edilmesi için ihtiyaç duyması halinde pasaport, seyahat belgeleri gibi ek belgeleri kontrol edebilir.

 

Yurtdışında aldığım derslerden/stajdan başarısız olduğum için üniversitem hibemi keseceğini söylüyor? Bu mümkün mü?

 

Üniversitenin öğrencilerinin başarı durumlarına göre hibelerinde kesinti yapmaları mümkündür.

 

Faaliyetimi başarıyla tamamladım ama katılımcı raporumu sunmadığım için üniversitem hibemde kesinti yapmak istiyor. Bu mümkün mü?

 

Öğrencilerin faaliyetlerini tamamlandıktan sonra katılımcı raporunu doldurmaları ve sunmaları gerekmektedir. Katılımcı raporunun sunulmaması halinde hibede kesinti yapılır. Öğrencinin raporunu sunmak istemesine rağmen rapor sistemindeki teknik arızalar nedeniyle sunamaması halinde, durumu kanıtlayan ekran görüntüsü sunulursa hibede kesinti yapılmaz.

 

Hibe hesaplamasına esas olan transkript, katılım belgesi gibi belgelerin zamanında veya hiç sunulmaması hibede kesinti yapılmasının yanı sıra, hibenin tamamının iadesinin istenmesi ile sonuçlanabilir.

 

Faaliyetimi tamamladım ama katılımcı raporum gelmedi. Ne yapabilirim?

 

Katılımcı raporları, üniversitelerin öğrencilerini kayıt ettikleri veri tabanına girilen faaliyet tarihlerine göre otomatik olarak gönderilmektedir. Veri tabanına kaydedilen bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmeleri, hata varsa düzeltmeleri için üniversitenizin Erasmus Ofisine bilgi veriniz.

 

Vizem gelmedi. Ne yapabilirim?

 

Vize ve oturma izni gibi uygulamaların detaylarını düzenleme ve uygulama yetkisi tamamen ilgili ülkelerin uhdesinde olup Ulusal Ajansın bilgi sağlama ve müdahale etme imkânı bulunmamaktadır. Bilgi almak üzere ilgili ülkenin büyükelçiliği/konsolosluğuna başvurulmalıdır.