DEHAS Genel Bilgi

Bu konsorsiyum; Düzce Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Medical Park Fatih Hastanesi'nin oluşturduğu ulusal bir ortaklıktır. Konsorsiyumun ortaklarca belirlenen adı "DEHA'S" tır. Konsorsiyumun oluşturulma amacı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görmekte olan Tıp bölümü öğrencilerinin vizyonunu genişletmek ve uluslararası hekim yetiştirmektir. Bu bağlamda 100 öğrenci en az 2 ay en fazla 12 ay ile 30 personelin en az 2 gün en fazla 5 gün süreyle sınırlı olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerinde uluslararası hareketlilikten faydalanması; konsorsiyum desteğiyle yüksek öğrenim kurumlarının Tıp Fakültelerinde öncelikle 4. 5. ve 6. sınıfında eğitim almakta olan öğrencilerin teorik öğrenimlerini uluslararası sağlık deneyimi ile buluşturarak yüksek öğrenim ve iş dünyasını bir araya getirerek uluslararası yeterliliği olan hekim yetiştirmek ve son dönemde önemi artmakta olan sağlık turizmi için istihdam yaratmak ülkemizde sağlık turizminin yaygınlaşması ve desteklenmesini sağlamaktır.

Konsorsiyum ortakları, projenin yürütülmesinde ortak katkı ve sorumluluğa sahiptir.. Düzce Üniversitesi “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” projesi kapsamında “Sağlık ve Çevre” konularında özel olarak teşvik edilecek ve desteklenecek 4 üniversiteden biri arasına girme başarısını göstermiş olmasından ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik deneyimi nedeniyle koordinatör olarak projeyi yürütmektedir. Konsorsiyumdan yararlanacak olan katılımcıların profesyonel iş hayatında ulusal ve uluslararası alanda istihdam edilebilirlikleri artacak ve yabancı dil, karşılıklı iletişim, kişisel gelişimleri, kendine güven ve kültürler arası öğrenme gibi konularda da katkı sağlanacaktır. Ortakların deneyim paylaşımı yapacağı konsorsiyumumuz da değişen ve çeşitlenen iş dünyasının ihtiyaç duyulan teorik bilgileri yerinde ve yakından gözlemleyerek yüksek öğrenime katkı sağlanacaktır. Akademik ve uygulamalı öğrenmeyi yüksek öğrenim eğitimi süreci içerisinde tamamlama imkânı sağlanacaktır. Katılımcıların hareketliliklerinin tanınmaları katılımcı yüksek öğretim kurumları tarafından sağlanmaktadır.

 

Düzce Üniversitesinin bu konsorsiyumu oluşturmasının temel nedeni, Tıp eğitimi konusunda başarılı kuruluş ve yükseköğretim kurumları arasında ortaklık kurulması ve halihazırda mevcut olan uluslararası ortakları bir araya getirerek öğrencilerimizin mesleki olarak temel beceri ve yeterliliklerini staj yapacakları kuruluşlarda geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Mezun olacak öğrencilerimizin iş gücü piyasasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda da eğitim almaları, çalışacakları alanda örgün öğrenimleri süresince edinmeleri mümkün olmayan yetkinlik, yerinde uygulama, iş yeri davranışları, mesleki bilgi, uluslararası deneyim, yeterlilik ve istihdam edilebilirliklerinin artması planlanmaktadır. Bilgi ve teknoloji transferi yapılabilmesi de konsorsiyumun bir diğer amacıdır. Ulusal ortak olan her dört yükseköğretim kurumunun da Erasmus Üniversite beyannamesi bulunmaktadır ve tüm hareketlilik aktivitelerinden öğrenciler ve personelleri yararlanmaktadır.