DEHAS Hareketlilik Süreci

DEHA’s :

1. Bu projeye Tıp Fakültesi öğrencileri başvurabileceklerdir.

2. Değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:

GANO : Minimum 2,20 / 4,00 (Lisans) – 2,50 / 4,00 (Y.lisans ve Doktora)

Yabancı Dil : Minimum 60/100 (B1)

3. En az 2 ay olacak şekilde öğrenciler hibelendirilecektir. Bütçeye göre süre artabilir.

4. Hak kazanan öğrencilerimizin sağlık, sorumluluk ve kaza sigortaları konsorsiyum tarafından karşılanacaktır.

HAK KAZANDIKTAN SONRA- HAREKETLİLİTEN ÖNCE

1. Koordinatörlüğe Kabul Mektubu verilir.

2. Koordinatörlüğe Staj Hareketliliği Anlaşması verilir.

4. Öğrenci 3'lü sigorta(Sağlık-Seyahat, Kaza, Mesuliyet) işlemlerini gerçekleştirir. 

3. Koordinatörlükte Hibe Sözleşmesi yapılır. 

4. Öğrenci OLS Sınavını yapar.

5. Koordinatörlükten Vize Yazısı alınır.

HAREKETLİLİK BİTTKTEN SONRA

1. Öğrenci Katılım Sertifikasını Koordinatörlüğe iletir.

2. Hareketlilik sonrası OLS Sınavını yapar.

3. Kalan Hibesi öğrencinin hesabına yatırılır.