3.05.2024

2024-1-TR01-KA131-HED-000200493 Projesi 2024-2025 Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

2024-1-TR01-KA131-HED-000200493 numaralı proje kapsamında 2024-2025 Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar Turna portalı üzerinden de görülebilmektedir. Asil öğrenciler (Kabul Hibeli) hibeli hak kazanan öğrencileri ifade etmektedir. Yedek Öğrenciler asil öğrencilerin feragat etmeleri durumunda hibeli olarak hak kazanabilecek öğrencilerdir. Hibesiz olarak da haklarını kullanabilmektedirler. Kabul Hibesiz olarak hak kazanan öğrenciler ise hibesiz olarak programdan faydalanabilirler. Asil öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantı yeri ve tarihi ilerleyen günlerde web sitemizde duyurulacaktır. 

2024-1-TR01-KA131-HED-000200493 Projesi 2024-2025 Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları