Üniversitemizden Coğrafi Bilgi Sistemleri Konulu Konferans

Ara 01

Üniversitemiz Association of Computing Machinery (ACM) Bilgisayar Mühendisleri Topluluğu tarafından düzenlenen “Coğrafi Bilgi Sistemleri”  başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren ACM Topluluğu Başkanı Cihan Ferhat Kart, Topluluğun ikinci yılında başkanlık görevini üstlendiğini belirterek bu sene Topluluğu yeniden yapılandırmaya başladıklarını söyledi. Kendilerine iletilecek görüş ve öneriler ile Topluluklarını geliştireceklerini ifade eden Cihan Ferhat Kart, etkinliklerin yanı sıra workshoplar ve geziler düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından konferans veren Uzman Levent Sabah, “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)”  konulu bir sunum gerçekleştirdi. Analiz aracı olan CBS’yi, sakladığı harita ve veriyi kullanarak amaca uygun başka haritalar üreten bir sistem şeklinde açıklayan Levent Sabah, grafik verisi ile sözel verileri birleştiren bu sistemin, harita ve resim ile ilgili değil, veri tabanı ile ilgili bir sistem olduğunu ifade etti.

Sunumunda coğrafi bilgi sistemleri teknolojisinin, birçok alanda kullanıldığını belirterek konuyla ilgili örnekler paylaşan Levent Sabah, açık kaynaklı kod yazılımından da söz etti. CBS’nin amaç değil, bir araç olduğunu dile getiren konuşmacı, sistemin sayısal görüntüler ve haritalar ile koordinatları belli veriler arasında ilişki sağladığını sözlerine ekledi. Bu sistemin, aynı yerin değişik amaçlı haritalarını üst üste getirerek hepsinin istenilen harita koordinatlarına oturmasını sağladığını ifade eden Uzman Levent Sabah, öğrencilerimizin sorularını yanıtlayarak konferansını sonlandırdı.