Kurullar

Senato

Üniversite Yönetim Kurulu

Üniversite Disiplin Kurulu

Reklam Tanıtım Kurulu

Akademik Değerlendirme Kurulu

Yetkili Kurul

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Arş.Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Sağlık Araştırma Etik Kurulu

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Klinik Araştırma Etik Kurulu