Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği

DÜZCE İLİNDE YÜRÜTÜLEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI

Düzce Üniversitesi, YÖK ve Kalkınma Bakanlığının işbirliğiyle 2015 Haziran ayında, üniversitelerin hem bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla başlatmış olduğu "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması’’ projesine seçilen ilk 5 pilot üniversite içerisinde ‘’Çevre ve Sağlık alanında’’ seçilmiştir.

Çevre alanında tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı, sağlık alanında ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması, bölgede gönüllü çiftçilerle Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin yetiştiriciliği, Arıcılık, Mantar üretimi gibi faaliyetlerin yürütülmesi ve üretilen ham maddelerin ürünlere dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından zengin bir floraya sahiptir. Tıbbi ve Aromatik bitkilerin, kullanım alanlarının geniş olması, ülke ekonomisine katkı sağlamaları ve yetiştirildiği bölgelerde yaşayanlara ek gelir sağlamalarından dolayı ülkemizde önemli bir yere sahiptirler. Tıbbi ve aromatik bitkilerin farklı sanayi kollarında ham madde olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda bu bitkilere ve bu bitkilerden üretilen ürünlere talep her geçen gün artmaktadır. Türkiye tıbbi bitkiler ticaretinde dünyada en önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak, tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatında Türkiye’nin yüksek potansiyeli olmasına karşın henüz arzu edilen düzeye ulaşılamamıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke ekonomisi için önemli bir kazanç kaynağı olduğu göz önüne alınarak, tıbbi bitki ihracatında zengin bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin dünya tıbbi bitki pazarında payının arttırılmasını sağlamak amacıyla, bu alanda çalışmaların (adaptasyon ve yetiştiricilik çalışmaları ve çiftçilere bu alanda eğitimlerin düzenlenmesi vb.) artırılması gerekmektedir.

Düzce, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülen nemli ve fazla sert olmayan iklimin etkisi altında olup, Akdeniz ve Karasal iklimleri arası geçiş özelliği de göstermektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,0 C°, yıllık toplam yağışların ortalaması 823,7 kg/m² olup, ortalama nispi nem %75’dir. Düzce ili, toplam tarım alanı 74.481 bin ha olup, 63.382 ha alanda fındık üretim yapılmaktadır.

Proje kapsamında gönüllü çiftçilerle (25 kişi) birlikte İzmir Kekiği, Tıbbi Adaçayı, Anadolu Adaçayı, Nane, Melisa, Aynısefa, Lavanta, Safran, Salep, Kudret Narı ve Şeker Otu bitkilerin üretim denemeleri kurulmuştur. Üretim yapılırken çiftçilerin koşulları da (ekonomik, alet-ekipman) göz önünde bulundurulmuştur.