Üniversitemizden Ekonomik Değeri Yüksek Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği İçin Önemli Girişim

Tem 05

Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında katma değeri yüksek birçok çalışma yürüten Üniversitemiz, bu kez birçok sanayi ürününde kullanılan ve ekonomik değeri oldukça yüksek bir bitki olan endüstriyel kenevir yetiştiriciliği konusunda gerekli girişimleri başlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Programı kapsamında kurulmuş olan Merkezimizin asıl hedefinin, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek projeler ve ürünler geliştirmek olduğunu ifade etti.

Bölgenin Tarım Ürünlerinin Atıklarından Katma Değeri Yüksek Ürünler Geliştiriliyor

Bu hedef çerçevesinde ilk olarak hali hazırda bölgemizde üretimi devam etmekte olan tarım ürünleri ve atıkları üzerine odaklanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin; bu konuda fındık, mısır, tahıl sapları, pirinç vb. tarımsal ürünlerin atıklarından katma değer elde edecek ürünlerin geliştirilmesi ve farklı endüstri alanlarında üretimi yapılan ürünlerin performansının arttırılması amacı ile projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Birçok Firma ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bugüne kadar beş firma ile iş birliği protokolü imzalandığına işaret eden Serin, ilk etapta tarımsal atıkların orman endüstrisinde geri kazanımı konusunda kompozit malzeme üretimi üzerine çalışmalar yapıldığını ve diğer taraftan ise birçok sektörde kullanılmakta olan nanoselülozun üretimi konusunda sektörle iş birliği içerisinde TÜBİTAK projelerinin sürdürüldüğünü dile getirdi. TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı kapsamında 2019 yılı itibariyle yürütülmeye başlanan, “Nanoteknolojik Ambalaj Kağıdı ve Karton Üretimi” projesinin ilk 6 aylık sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten öğretim üyemiz, nanoselüloz üretimine aktif bir şekilde devam edildiğini sözlerine ekledi.

Bölgeye Alternatif Oluşturabilecek Ürünler Bölge Çiftçileriyle Buluşturuluyor

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bölgemizde üretilen tarım ürünlerine alternatif oluşturabilecek ürünlerin, bölgemiz çiftçileri ile buluşturulması konusunda da araştırmalarının sürdüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, bölgeye kazandırılacak yeni ve farklı tarım ürünlerinin sadece yetiştirilmesi değil, endüstriye kazandırılması konusunda da sektörle iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerine değindi.

Üniversitemiz Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği Konusunda Gerekli Girişimleri Başlattı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından, birçok sektörde kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikaların yeniden ele alınmaya başlandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Serin, “Kenevir birçok sanayi ürününde kullanılan ekonomik değeri oldukça yüksek bir bitki. Çevre-Sağlık alanlarında ihtisas üniversitesi olarak şu an gündemde olan bu konudan uzak durmamız düşünülemez. Bu kapsamda üniversite olarak endüstriyel kenevir yetiştiriciliği konusunda gerekli girişimlerimizi başlattık. Fakat endüstriyel kenevir tarımının kentimizde de yapılabilmesi için yasal mevzuatta aşılması gereken bir takım engeller bulunmaktadır. Yasal mevzuatın genişletilmesi hususunda şu ana kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile istişarede bulunduk. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz üzerinden ilgili Bakanlıkla bu konu hakkında yazışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca mevzuatta kenevir konusunda araştırma yapmak isteyen üniversitelere kontrollü olmak şartı ile engel bulunmamaktadır. Ancak ihtisaslaşma olarak misyonumuz, bölgeye katkı sağlamak olduğu için bu tarım ürününün üretimini bölge çiftçisiyle birlikte yapmaktır. Endüstriyel kenevir tarımının Düzce’ye kazandırılması konusunda umutlu olduğumuzu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Konuyla İlgili Çalışma Ekibi Oluşturuldu

Bu alanda projeler geliştirmek ve bölgemizdeki çiftçimize destek vermek konusunda üniversite olarak istekli olduğumuzu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de ilettiklerini dillendiren öğretim üyemiz,  İl Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan konunun uzmanları ile birlikte Üniversitemiz ihtisaslaşma grubundan bir çalışma ekibi oluşturdukları bilgisini paylaştı.

“Amacımız Keneviri Bölgeye ve Kentimize Kazandırıp Bu Konuda Hevesli ve İstekli Olan Sanayi Kuruluşlarını Bölgeye Çekmek”

“Endüstriyel kenevirin üretimi ve ıslahı dışında neler yapabileceğimizi ve hangi ürünlerin geliştirilmesi konusuna öncelikli odaklanmamız gerektiğini çok yönlü ele aldık.” diyerek sözlerine devam eden Üniversitemiz Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sercan Serin, “Buna istinaden çevre alanında ihtisaslaşma çalışmalarımız kapsamına ‘Kenevir’ ana başlığını da dahil ettik ve hedeflerimizi belirledik. Bu ana başlık altında sekiz alt başlık oluşturduk. Endüstriyel kenevirin üretimi-ıslahı, tohum-lif üretimi, inşaat alanında ürün geliştirme, tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, medikal sağlık ürünleri, nanoselüloz, odun sirkesi, kompozit malzeme, sanatsal kâğıt üretimi gibi katma değeri yüksek olabilecek konular belirledik. Böylece Üniversitemizde farklı çalışma disiplinlerini aynı üst başlık altında bir araya getirmeyi hedefliyoruz.  Amacımız keneviri bölgeye ve kentimize kazandırıp bu konuda hevesli ve istekli olan sanayi kuruluşlarını bölgeye çekmek. Böylece geliştirilen ve bölgeye çekilen farklı alanlarda istihdam olanaklarını arttırabilmeyi ve üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirebilmeyi hedefliyoruz.”  şeklinde açıklamalarını sonlandırdı.