Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi

Şub 20

Değerli Mensuplarımız,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi” yayın hayatına başladığı tarafımıza bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanbilimleri internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.