Prof. Dr. Ali Öztürk

1974 yılında Düzce’de doğdu. İlköğrenimini Düzce Cumhuriyet İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Düzce Lisesi’nde bitirdi. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını ve 2007 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü’nde 1997-2006 yıllarında Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden ayrılmak sureti ile Düzce Üniversitesi’nin yeni bir üniversite olarak kurulması ile birlikte 2006-2007 yılları arasında Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2007-2010 yılları arasında Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile görev yaptı. 2010 yılında Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin kuruluşunda görev aldı ve 2010-2012 yılları arasında Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yaptı. 2012 yılında Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne Doçent ve 2017 yılında ise Profesör olarak atandı.

Akademik çalışma hayatı boyunca; fakülte bölümü komisyon üyelikleri, anabilim dalı başkanlıkları, bölüm başkanlıkları, fakülte yönetim kurulu üyeliği, enstitü müdür yardımcılığı, enstitü müdürlüğü, üniversite senato üyeliği gibi farklı akademik ve idari görevlerde uzun yıllar hizmet verdi.  Son olarak 2022 yılından itibaren Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 

Elektrik enerjisi üretimi iletimi ve dağıtımı, yenilenebilir enerji sistemleri konularında akademik çalışmalar yapan Prof. Dr. Ali Öztürk’ün, “elektrik enerjisi kontrolü ve yönetimi” uzmanlık alanları arasında bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde 50’den fazla makalesi yayınlamış olup ulusal ve uluslararası konferanslarda 100’den fazla bildiri sundu. Yapmış olduğu akademik çalışmalara 500’den fazla atıf aldı. Ayrıca 4’ü doktora seviyesinde olmak üzere 25 lisansüstü tezin tamamlanmasında tez danışmanı olarak görev aldı. 14 bilimsel projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev yaptı. 2014-2018 yılları arasında Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Projeleri Danışmanlığı görevinde bulundu. 2018 yılında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nde (TEİAŞ) Akademik Danışmanlık görevi yaptı ve halen bu görevi sürdürmektedir. 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursu ile Amerika Birleşik Devletleri, Louisiana Eyaleti, Southern Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalıştı.

 Prof. Dr. Ali Öztürk evli ve 3 çocuk babasıdır.