COMSTECH Organizasyonunda Sağlık Alanında Çalıştaylar ve Çevrimiçi Kurslar

Eyl 09

Değerli Mensuplarımız;

 

COMSTECH (İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)-Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Bakanlar Daimi Komitesi), COVID-19 salgını sırasında karşılaşılan zorlukları göz önünde bulundurarak, İİT üye devletlerinde sağlık hizmetleri sistemlerinin kapasitesini geliştirmek için bazı kuruluşlar ile iş birliği halinde çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.

Planlanan bu girişimlerin odak noktası, sağlık uzmanlarının eğitimi, sağlık sistemlerinde yapay zekâ uygulamaları, İİT'ye üye ülkelerde teşhis hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin COVID-19 ve diğer hastalıklar özelinde kullanımları gibi konulardır.

İİT ülkelerinden bilim insanları ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefleyen bahse konu etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına http://www.comstech.org/upcomming-events.aspx internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Etkinlik Tarihleri:

09 EYLÜL 2020

"Bilim Adamları için Fikri Mülkiyet" üzerine Çevrimiçi Sertifika Kursu

10 EYLÜL 2020

COMSTECH Uluslararası Işık ve Polimerler Webinarı Prof. Dr. Yusuf Yağcı.

23 EYLÜL 2020

COMSTECH Hükümetlere Bilim Önerileri üzerine Uluslararası Webinarı Sayın Prof. Dr. Tan Sri Zakri Abdul Hamid.

24 EYLÜL 2020

SARSCOV2'nin Serolojik Testine Kapsamlı Bir Bakış Üzerine Çevrimiçi Sertifika Kursu: Örnek Toplama, Test Etme ve Sonuç Yorumlama

 

30 EYLÜL 2020

Çevrimiçi Çalıştay: Girişimcilik Eğitiminde İnovasyon - Teori ve Pratiği Bağlamak için Deneyimsel Öğrenmeyi Kullanma

 

Bilgilerinize sunarız.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü