Aydın Sağlık Dergisi

Şub 22

Değerli Mensuplarımız,

İstanbul Aydın Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan “Aydın Sağlık Dergisiiçin makale kabulü başlamıştır.
 
Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/asder internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü