İş Akış Süreçleri

 

 ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ
 Kayıt İşlemleri
 Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri 
 Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri
 Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri 
 Yaz Okulu İşlemleri
 Öğrenci Belgesi Hazırlama İşlemleri 
 Belgelerin Aslı Gibidir Onay İşlemleri 
 Öğrenci Kimliği ve Bandrol Dağıtım İşlemleri 
 Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri 
 Burs Başvuru İşlemleri 
 Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Başvuru İşlemleri 
 Kayıt Dondurma İşlemleri
 Harç İade İşlemleri 
 Öğrenci Temsilcisi Seçim İşlemleri 
 Disiplin İşlemleri 
 Hatalı Not Düzeltme İşlemleri 
 Mazeret Sınavı İşlemleri 
 Tek-Çift Ders Sınavı İşlemleri 
 Mezuniyet İşlemleri 
 Geçici Mezuniyet Belgesi Hazırlama İşlemleri 
 PERSONEL İŞLEMLERİ
 Göreve Başlama İşlemleri
 Görevden Ayrılma İşlemleri 
 Dr. Öğr. Üyesi Atama İşlemleri 
 Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama İşlemleri
 Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri 
 Araştırma Görevlisi Yeniden Atama İşlemleri
 Ders Görevlendirme İşlemleri (Fakülte İçerisinden) 
 Ders Görevlendirme İşlemleri (40/a Madde)
 Ders Görevlendirme İşlemleri (89. Madde)  
 39. Madde Görevlendirme İşlemleri
 İzin İşlemleri 
 Sağlık İzini İşlemleri 
 MUHASEBE İŞLEMLERİ
 Maaş İşlemleri 
 Ek Ders İşlemleri 
 Yolluk İşlemleri 
 Yersiz ve Fazla Ödeme İade İşlemleri 
 Telefon Faturası Ödeme İşlemleri 
 Ödenek Talebi İşlemleri 
 Yıl Sonu İşlemleri 
 TAŞINIR iŞLEMLERİ
 Zimmet İşlemleri 
 Zimmet Düşme İşlemleri
 Satınalma Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri
 Devir Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri 
 Hibe Yoluyla Taşınır Giriş İşlemleri 
 Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri 
 Devir Yoluyla  Taşınır Çıkış İşlemleri 
 Hurdaya Ayırma Yoluyla Taşınır Çıkış İşlemleri 
 Taşınır Yönetim Hesabı işlemleri
 SATINALMA İŞLEMLERİ
 Doğrudan Temin Yoluyla Satınalma İşlemleri 
 Giyim Yardımı İşlemleri 
 BÖLÜM SEKRETERLİĞİ İŞLEMLERİ
 EBYS Üzerinden Gelen Evrak işlemleri 
 Kurum ve Şahıslardan Gelen Evrak İşlemleri 
 EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ
 Gelen Evrak Kayıt İşlemleri 
 Giden Evrak Kayıt İşlemleri 
 Yazışmalar