Ürün Kataloğu ve Uygulama Esasları

Kataloğumuza ulaşmak için tıklayınız.

NOT: Yeni ürün girdisi oluşuna kadar satışlarımız durdurulmuştur.

 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü döner sermaye ürün ve hizmetlerden satın almak için  20/02/2014 tarih, 6 no'lu toplantıda alınan 2014/133 sayılı Düzce Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı gereği aşağıda belirtilen yönergelerin takip edilmesi gerekmektedir.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye İşlemleri Uygulama Esasları

Sermaye İşlemleri Uygulama Esasları

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 58 inci maddesi ve Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Bölümümüzde üretilecek ürün ve hizmetlerden elde edilecek gelirlerin Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’ne yatırılması ve takibi ile ilgili olarak uygulanması gereken işlemler:


Bölümümüzde herhangi bir şekilde işçilik/ürün yaptırmak isteyen kişi veya kurumlar, isteklerini Dekanlığımıza dilekçe ile başvurarak bildirecektir. Yaptırılacak işçilik/ürün ile ilgili açıklayıcı bilgiler (plan, proje, detay vb.) dilekçeye eklenecektir. (Bu konuda bölümden yardım alınabilecektir)

 

  • Dilekçeler, Bölüm Başkanlığı’nca incelendikten sonra yapılması uygun görülenler “Fiyat Tespit Komisyonu” tarafından fiyatlandırılacaktır.
  • İşçilik/ürün talep eden kişi veya kurumlar, fiyatını uygun gördüğü takdirde ücretinin tamamını Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından bildirilen Banka hesabına yatıracak ve banka makbuzunun bir nüshasını Bölüme getirecektir.
  • Getirilen makbuz karşılığında istenilen işçilik/ürün için işlemler başlatılacaktır.
  • İşçilik/ürün için siparişler dönem başlarında yapılacak, teslimat ise dönem sonunda olacaktır (İşçilik/ürün niteliğine göre değişiklik olabilir).
  • Hazıra yapılan işlerde işin ücreti Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından bildirilen Banka hesabına yatırıldıktan sonra getirilen banka makbuzu karşılığında teslim edilecektir.

 

Bölümümüzde üretilecek mal ve hizmetlerden elde edilecek gelirlerin Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’ne yatırılması ve takibini Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özdemir koordinatörlüğünde Tekniker Musa Onat yürütür.

 

Banka Şubesi ve Hesap No:

Halk Bankası, Düzce Merkez Şubesi

IBAN: TR 70 0001 2009 3270 0044 000001.

Dekontta, Düzce Üni. Orman Fak. Ağaç İşl. End. Müh. Böl., işçilik/ürünün mahiyeti ve ücreti yatıranın Adı - Soyadı belirtilecektir.

 

Dilekçe Örneği