Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Misyon ve Vizyon

Merkezimiz arıcılık alanındaki sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yürütme ve projeler üretme misyonunu yüklenmiştir.

Vizyonumuz;

  • Yapılan faaliyetlerle DAGEM’ in uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak
  • Arı ürünlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmede bölge arıcılarına ve yatırımcılara öncü olmak
  • Teknik arıcılık, arı hastalıkları ile mücadele, ana arı üretimi, suni tohumlama ve yeni nesil arı ürünleri üretimi konularında araştırma geliştirme faaliyetleri yaparak bilimsel çalışmalar yayınlamak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek
  • Yeni nesil arı ürünlerinin bilimsel boyutta çalışılması ile bu ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek konu ile ilgili projeler üretmek ve bu projelerin farklı kurumlar tarafından desteklenmesini sağlamak
  • Yurtiçi ve yurtdışında arıcılık faaliyeti gösteren resmi kurum ve kuruluşlarla, çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunmak
  • Arı ırkları, arı ürünleri, arı hastalıkları, ana arı ve arı yetiştiriciliği vb. konularında araştırma ve geliştirme amacı ile bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek
  • Arı ve arı ürünlerinin bilimsel boyutta çalışılması ile üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak araştırma projeleri üretmek ve bu projelerin çeşitli kurumlar tarafından desteklenmesini sağlamak
  • Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak

  • Arı ve arı ürünleri ile ilgili laboratuvar ve atölyeler kurarak üniversitemiz ile diğer üniversiteler arasında bu konuda işbirliği yapmak.