Çift Ana Dal Programı

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI (ÇAP)

Çift Ana Dal, öğrenim gördüğü önlisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan uygulamadır.

Soru: Çift ana dal programının faydası nedir?

Cevap: Çift ana dal programı öğrencilerimize eğitim süresi içinde aynı anda ikinci bir programın mezunu olarak iki yılda iki ayrı programdan mezun olma ve iş bulma esnasında ihtimallerini artırma imkânlarını sunar.

Soru: Çift ana dal programı sayesinde aynı anda iki diplomam mı olur?

Cevap: Evet. Çift ana dal programına kayıt yaptıran ve şartları sağlayıp mezun olan öğrencimiz mezuniyeti ile beraber aynı anda iki programın da diplomasını almaya hak kazanır.

Soru: Çift ana dal programına ne zaman başvurabilirim?

Cevap: Öğrenciler, çift ana dal diploma programına en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Soru: Çift ana dal programına herkes başvurabilir mi?

Cevap: Hayır. Çift ana dal programına başvuru yapmanın bazı şartları vardır.

Bu şartlar:

1-) Başvurduğu döneme kadar ana dal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

2-) Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve ana dal programının öğrenci başarı sıralamasında en üst %20 içinde bulunması,

3-) Öğrencinin, başka bir çift ana dal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir.

Soru: Çift Ana Dal programı için ayrıca bir ücret öder miyim?

Cevap: Hayır. Çift ana dal öğrenimi için öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak ana dal programından mezun olan ve çift ana dal programına devam eden öğrenciler, devam ettikleri programın katkı payını, ana dal programında geçirdikleri toplam yarıyıl süresi de göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.

Soru: Çift Ana Dal Programına başvurular nereye yapılır?

Cevap: Çift ana dal programı başvuruları programların bulunduğu ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. 

Soru: Çift ana dal programında kontenjan var mıdır?

Cevap: Kontenjanlar sınırlıdır ve her yıl senato kararıyla belirlenir.

Soru: Çift ana dal programına başvuran her öğrenci programa kabul edilir mi?

Cevap: Hayır. Çift ana dal için gereken tüm koşullar Düzce Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi kapsamında belirtilmiştir. Bu şartları sağlayan öğrenciler arasından, kontenjan kapsamında öğrenci kabulü yapılır. Bu kontenjanlar her başvuru döneminde belirlenerek, öğrencilere duyurulur.

Düzce Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi: https://yyue.duzce.edu.tr/Dosya/Yonerge/0ddd2966-1220-4a16-bb1c-a5d65eeec8c5.pdf

Soru: ÇAP başvuruları kim tarafından değerlendirilir?

Cevap: ÇAP başvuruları ilgili bölüm başkanlıkları tarafından, ilgili yönerge kapsamında değerlendirilir.

Soru: ÇAP ile alakalı kimden detaylı bilgi alabilirim?

Cevap: Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri Bölümü çift ana dal programı Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Öğr. Gör. Aysun ŞAHİN’den konu ile alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz.

E-posta adresi: aysunsahin@duzce.edu.tr

Soru: Okulumuzdaki her program diğer programla Çift Ana dal yapabilir mi?

Cevap: Hayır. Meslek Yüksekokulumuzda ÇAP imkânı sunan programlar dışında ÇAP yapılamaz. ÇAP yapabilecek programlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

AKADEMİK BİRİM

PROGRAM ADI
(ANA DAL)

PROGRAM TÜRÜ
(YAN DAL / ÇİFT ANA DAL)

PROGRAM ADI
(ÇİFT ANA DALI)

KONTENJAN

Düzce MYO

Elektronik Teknolojisi

ÇAP

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

2

Düzce MYO

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

ÇAP

Elektronik Teknolojisi

2

Düzce MYO

Elektronik Teknolojisi

ÇAP

Kontrol Otomasyon Teknolojisi

2

Düzce MYO

Kontrol Otomasyon Teknolojisi

ÇAP

Elektronik Teknolojisi

2

Soru: Çift ana dal programı kapsamında ana dal haricinde diğer programdan hangi dersleri seçmem gerekir?

Cevap: Çift ana dal programına katılmak isteyen öğrenci, kendi ana dalında bulunan derslerin yanında ikinci ana dalında bulunan fark derslerini de başarı ile tamamlamak zorundadır.

Programlara göre fark dersleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Elektronik Teknolojisi Programından Kontrol ve Otomasyon Programında Çift Ana Dal Fark Dersleri

I. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Fark dersi bulunmamaktadır.

II. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KOT1042

Kumanda Devreleri

1

1

2

3

KOT1032

Elektrik Motorları

3

1

4

5

III. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KOT2003

Süreç Ölçümleri

3

1

4

5

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KOT2004

Hidrolik-Pnömatik

3

1

4

5

KOT2024

SCADA Sistemleri

3

1

4

5

 

 

 

 

 

 

* Seçmeli ders havuzunda bulunan ortak dersler ÇAP koordinatörü tarafından eşleştirilir.

Kontrol Otomasyon Programından Elektronik Teknolojisi Programında Çift Ana Dal Fark Dersleri

I. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Fark dersi bulunmamaktadır.

II. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ELT1152

Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik

1

1

2

3

III. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ELT2133

Elektronik II

3

1

4

4

ELT2273

Güç Elektroniği

3

1

4

5

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ELT2124

Arıza Analizi

3

1

4

5

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

2

* Seçmeli ders havuzunda bulunan ortak dersler ÇAP koordinatörü tarafından eşleştirilir.

Elektronik Teknolojisi Programından Elektronik-Haberleşme Programında Çift Ana Dal Fark Dersleri

I. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Fark dersi bulunmamaktadır.

II. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EHT1234

Gelişen Haberleşme Teknolojileri

2

0

2

3

III. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EHT2343

Sayısal Haberleşme

3

1

4

4

EHT2311

Analog Haberleşme

3

1

4

5

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

IV. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EHT2424

R/F Tekniği

3

1

4

4

EHT2472

Fiber Optik Haberleşmesi

1

1

2

2

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

9

* Seçmeli ders havuzunda bulunan ortak dersler ÇAP koordinatörü tarafından eşleştirilir.

Elektronik-Haberleşme Programından Elektronik Teknolojisi Programında Çift Ana Dal Fark Dersleri

I. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Fark dersi bulunmamaktadır.

II. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ELT1152

Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik

1

1

2

3

III. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ELT2273

Güç Elektroniği

3

1

4

5

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

ELT2124

Arıza Analizi

3

1

4

5

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

* Seçmeli ders havuzunda bulunan ortak dersler ÇAP koordinatörü tarafından eşleştirilir.