Düzce Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç.Dr. Ali Etem GÜREL Başkan Müdür
Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN Üye Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Seymen ÇİFTÇİ Üye Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Ümit YURT Üye Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU Üye Öğretim Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Filiz DURSUN Üye Öğretim Üyesi