Yüksekokul Kurulu

Doç.Dr. Ali Etem GÜREL Başkan Müdür
Dr.Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ Üye Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Seymen ÇİFTÇİ Üye Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay KAP Üye Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Münir UÇAK Üye Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Gökhan YILDIZ Üye Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyes, Fadime Ö. DEMİRCAN Üye Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Filiz DURSUN Üye Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Hidayet BAYRAKTAR Üye Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Sadık KAŞİFOĞLU Üye Bölüm Başkanı