Düzce Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

Doç.Dr. Ali Etem GÜREL Başkan Müdür / Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Seymen ÇİFTÇİ Üye Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN Üye Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Ümit YURT Üye Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN Üye Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Münir UÇAK Üye Bölüm Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ Üye Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Recep GÜLER Üye Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Kudret YILMAZ Üye Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Hüseyin AYDIN Üye Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Çiğdem DURSUN Üye Bölüm Başkanı