Genel Bilgi

Düzce Meslek Yüksekokulu Hakkında:

Düzce Meslek Yüksekokulu Bölge ve Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan gücünün, evrensel değer ve uluslararası meslek standartlarına uygun meslek elemanı yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, 8 Bölüm Başkanlığı altında 12 programla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu programlar sırasıyla; Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Makine, Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Arıcılık, Moda Tasarımı ve İç Mekân programlarıdır

Düzce Meslek Yüksekokulu Tarihçesi:

  • Düzce Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler Bölümleri adı altında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır.
  • 1980 yılında bölüm sayısı dörde çıkarılmış, 1982 yılına kadar aynı bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
  • Yüksekokulumuz 1982 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmış 1984 yılına kadar Elektrik, İnşaat, İşletme ve Muhasebe bölümlerine alınan öğrencilere mesleki ve teknik eğitim verilerek eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmüştür.
  • 1984 yılında Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan Endüstriyel Eğitim Projesi çerçevesinde sağlanan kredinin 32 milyon dolarlık kısmından yararlanan 8 pilot Meslek Yüksekokulundan biridir. Bu proje çerçevesinde Düzce Meslek Yüksekokulu adına 36 öğretim elemanı yurt dışında (İngiltere ve ABD) eğitim görmüş, fiziki kapasite iki katına çıkarılmış, müfredat programları, çağdaş bilgi ile donatılmış Teknikeri yetiştirecek şekilde yeniden hazırlanmış, teknik bölüme ait 22 laboratuvar ve atölye oluşturularak en modern cihazlarla donatılmıştır.
  • 1992 yılında Yüksekokulumuz Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
  • 2006 yılında Düzce Üniversitesi'nin kurulmasıyla Yüksekokulumuz Düzce Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

 

Düzce Meslek Yüksekokulu Hakkında

Mezunların Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:

Düzce Meslek Yüksekokulu mezunlarımıza "Tekniker" unvanı verilmektedir. Mezunlarımız genellikle özel sektöre ait endüstri kuruluşlarında Tekniker olarak çalışmaktadırlar. Bununla beraber, gerekli şartları sağlayıp kamu kurum ve kuruluşların da çalışabilmektedirler. Mezunlarımız, serbest olarak da çalışabilmekte, isteyenler, açtıkları işyeri ve atölyelerde endüstri kuruluşları ile bağlantılı olarak faaliyet yürütebilmektedirler.

Meslek Yüksekokulumuz müfredat programları hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak düşüncesiyle hazırlanmış olduğundan, öğretim gördükleri süre içinde her yarıyıl bilgisayar dersi okuyan öğrencilerimiz gelişen teknoloji izleyebilmekte ve uygulayabilmektedir. Bu özellikleri ile de endüstrinin aradığı bilgi ve becerilere sahip Teknikerler olarak yüklendikleri görevleri layıkıyla yerine getirebilmektedirler.

Okulumuzun İmkânları:

Düzce Meslek Yüksekokulu, 1714 metrekare açık ve 8250 metrekare kapalı olmak üzere toplam 9964 metrekare alana sahiptir. Meslek Yüksekokulumuzda, 25 derslik, 10 atölye, 2 yemekhane, 1 kantin, 1 konferans salonu, 250 bilgisayara sahip 6 bilgisayar laboratuvarı, öğrencilerin kullanımına sürekli açık ve 30 bilgisayara sahip bir etüt merkezi bulunmaktadır. Bunların yanında öğrencilerimizin sportif faaliyetlerinde (basketbol ve voleybol) kullanabilecekleri 850 metrekare açık alana sahip bir saha da mevcuttur.

Yüksekokulumuzda 657 sayılı Kanuna tabi 8 Genel İdari Hizmetler, 8 Teknik Hizmetler ve 4 Yardımcı Hizmetler olmak üzere toplam 20 idari personel ile 2914 Sayılı Kanuna bağlı olarak fiilen çalışmakta olan 2 Doçent, 8 Dr. Öğr. Üyesi ve 35 öğretim görevlisi toplam 45 öğretim elemanı görev yapmakta olup, 1679 kayıtlı öğrencimiz ile eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Düzce Meslek Yüksekokulu Hakkında

Misyon:

Düzce Meslek Yüksekokulunun amacı; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip; mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden, ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında Türk sanayisinin gereksinim duyduğu modern anlamda "TEKNİKER" yetiştirmektir.

Vizyon:

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmak.