Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MYO YÖNETİM KURULU

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Serap BAYRAM

Başkan

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdür

serapbulduk@düzce.edu.tr

Dahili: 3401

Prof.Dr.Şerif DEMİR

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan

serifdemir@düzce.edu.tr

Dahili: 3500

Doç.Dr. Mustafa BOĞAN

Üye

Tıp Fakültesi

Öğretim Üyesi

mustafabogan@düzce.edu.tr

Dahili: 6582

Dr.Öğr.Üyesi Fidan ÖZBEY GÖKÇE

Üye

 

Eğitim Fakültesi

Dekan Yrd.

fidanozbey@düzce.edu.tr

Dahili: 2462

Öğr.Gör. Mert ERSÖZLÜ

Üye

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdür Yrd.

mertersozlu@düzce.edu.tr

Dahili: 3416

Öğr.Gör.Dr. Ümit KILIÇ

Üye

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Müdür Yrd.

 

umitkilic@düzce.edu.tr

Dahili: 3410