Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri

Şef

Bilgisayar İşletmeni