İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri
Gökçe ÇETİN
gokcedincer@duzce.edu.tr
Dahili: 3404
Şef
Selma GÜNDOĞDU ÇELİK
Dahili: 3420
Bilgisayar işletmeni
İbrahim KARATAŞ
Dahili: 3401
Bilgisayar İşletmeni
Güler KARSAVRAN
gulerkarsavran@duzce.edu.tr
Dahili: 3421
Bilgisayar İşletmeni
Ramazan Deniz KARATEPE
ramazandenizkaratepe@duzce.edu.tr
Dahili: 3422