2020 Kurul Kararları

Toplantı Sayısı Toplantı Tarihi Karar No EBSY Evrak Dağıtım No 
 107.01.2020

1358

 229.04.2020 

22973

 314.05.2020 3-5

22973

 410.06.2020 6

27972

 5 23.06.2020 7-8

29979

6        16.07.2020   
9-10

54740