Müdür Yardımcıları

     

 

                                                                                        

 

                 Öğr.Gör.Mert ERSÖZLÜ                                                         Öğr.Gör.Dr. Ümit KILIÇ

        Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü                                      Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

                mertersozlu@duzce.edu.tr                                                      umitkilic@duzce.edu.tr

                             Dahili:3403                                                                          Dahili:3402