Düzce Üniversitesi
20.05.2022

Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Kırsal Kalkınmada Rolü Eğitimi (ORKÖY Pv. Projesi)