9.12.2021

Aralık Ayı Konferanslarında Sanatın Evreni Ele Alındı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Aralık ayı etkinlikleri kapsamında “Sanatın Evreni Üzerine Konuşmalar II ”  başlıklı konferans düzenlendi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Prof. Dr. Bora Büken ile öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak sanatın evreni üzerine düzenledikleri konferans serilerinin büyük ilgi uyandırdığına dikkat çekti.  Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran ve öğretim üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Kayıkçı, konuşmalarını yapmak üzere Prof. Dr. E. Yıldız Doyran’ı kürsüye davet etti.

Konuşmasında sanatın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Doyran, “Sanatın olmadığı bir yerde hiçbir şeyin yeşermeyeceğini, doğanın kavranamayacağını, evrenin üzerine hiçbir taş koyulamayacağını artık görmemiz gerekiyor. Günümüzde teknoloji ile barışan bilimle aynı kulvarda olmasa da paralel evrende yürüyen sanat platformunda değerli hocalarımızın sunumlarını sıklıkla dinlemenizi tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.

Konferansta ilk olarak Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Günay, “Esin Perilerinden Günümüze Müze Kavramı” konulu sunumunu gerçekleştirdi.  Müze kavramının kökeninin Antik Yunan dönemindeki ilham perilerine dayandığına dikkat çeken Doç. Dr. Günay, eserlerin korunup saklandığı ve teşhir edildiği devlet himayesinde olan yapıların müze olarak tanımlandığı bilgisini verdi.   Müzelerin köklü bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Günay, görseller üzerinden müze tarihi hakkında katılımcılara doküman analizi yaptı.

Konferansta “Yedinci Sanat Olarak Sinema Kuramının Felsefi Arka Planı” konulu sunum yapan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tunç Yıldırım,  Yazar Ricciotto Canudo’nun sinemaya yedinci sanat unvanını kazandıran kuramının oluşumu ve felsefesi hakkında bilgiler aktardı.  Ricciotto Canudo’yu 7.  sanat teriminin babası olarak tanımlayan Doç. Dr. Yıldırım, Canudo’nun sinemanın zaman ve mekan sanatlarını bütünsel olarak içine aldığını savunan kuramını ayrıntılı olarak katılımcılarla paylaştı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Yücel, Cumhuriyet Dönemi müzik politikaları üzerine sunum yaptı.  Doç. Dr. Yücel, Osmanlı Devleti’ndeki müzik eğitim kurumlarından yola çıkarak Cumhuriyet’in ilanından 1960’lı yıllara kadar yapılan müzik çalışmaları hakkında konuşma yaptı.

Son olarak kürsüye gelen Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Tevfik Altan Doyran ise,  “Etkileşim Tasarımının Sanat Üretim Pratikleri ve Sergileme Biçimleri Üzerine Etkisi” başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Arş. Gör. Doyran’nın etkileşim tasarımının günümüzdeki uygulama alanları, tasarımı ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarını görsel örneklerle zenginleştirdiği konuşması ilgi ile takip edildi.

Konferans, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı tarafından konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.