Başkanlığımız

KURULUŞ 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/03/2006 tarihi itibariyle kurulmuştur.

 

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin mali hizmetlerinin sunulmasında kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını koordine etmek, analiz, planlama, uygulama, ve eğitim programlarını hazırlamak, bunların hayata geçirilmesini sağlamak ve  yönetim bilgi sistemlerine ilişkin işleri  paydaşlarımızla işbirliği yaparak yerine getirmektir.


VİZYONUMUZ

Kurum içinde ortak çalışma kültürünü geliştiren, yenilikçi ve sorunlara bilimsel yaklaşan bir birim olmak.