İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimine İlişkin Görevler:

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek
  • Ön mali kontrol görevini yürütmek
  • İç ve dış denetim raporlarını izlemek