Bütçe ve Performans Programı Birimi


Bütçe ve Performans Programı Birimine İlişkin Görevler:

  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
  • Bütçeyi hazırlamak 
  • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak 
  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek 
  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
  • Yatırım uygulama sonuçlarını izlemek
  • Yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak 
  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkiliği artırıcı tedbirler üretmek 
  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek 
  • Görev alanına ilişkin mali istatistikleri hazırlamak