Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimine İlişkin Görevler:

  • Muhasebe hizmetlerini yürütmek.
  • Bütçe kesin hesabını hazırlamak. 
  • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
  • Malî istatistikleri hazırlamak.