Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

Tem 08

Değerli Mensuplarımız,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi” makale kabulüne başlamıştır.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.