I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi İle Ufuk Açıcı Bakış Açıları Geliştirildi

Tem 10

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle uzaktan erişim yöntemiyle düzenlenen ve Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç'un onursal Başkanlığı’nı yaptığı “I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR’20), gerçekleştirilen kapanış oturumunun ardından sona erdi.

Kongre Düzenleme Kurulu’nda Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden; Doç. Dr. Sedat Karaçam, Doç. Dr. Süleyman Göksoy, Doç. Dr. Şahin Danişman, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak, Dr. Öğr. Üyesi Osman Dülger ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Bilir'in yer aldığı kongrede 17 farklı ülkeden katılan alanında uzman araştırmacılar tarafından 184 bildiri sunuldu. Bununla birlikte Rusya, Litvanya, Avustralya, Yunanistan ve Ülkemizden yedi çağrılı konuşmacı "21. Yüzyılda Eğitim, İnsan ve Çevresi Eğitimi" konularında konuşmalar gerçekleştirdi.

Dünyadaki meslek profesyonelleriyle uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşıldığı kongrede, eğitim bilimleri alanında 21. yüzyıla ışık tutacak bilgiler aktarıldı. Dünyadaki eğitimci, akademisyen, eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrencilere yönelik bilimsel tartışmaların yapıldığı kongrede, yeni araştırmalarla gelecek için ufuk açıcı bakış açıları geliştirildi.

ICOPR'20, Covid-19 pandemisi nedeniyle Üniversitemiz tarafından sanal ortamda gerçekleştirilen ilk kongre özelliğini taşıyor. Kongrede sunulan bildirilerin sonuçları çerçevesinde düzenlenen sonuç bildirisi için tıklayınız.