Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi

Eyl 10

Değerli Mensuplarımız,


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından; özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin arttırılması; öğrenci, veli, öğretmen ve ilgililere yönelik eğitsel, kişisel, mesleki rehberlik hizmetleri hakkındaki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve bu doğrultuda temel politikaların oluşturulması amaçlarıyla “Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisiyayımlanmaya başlayacaktır.
 
Dergiye; 1. ve 2. sayısı için ozelegitimrehberlikdergisi@meb.gov.tr mail adresine, 3. sayıdan itibaren ise dergipark sistemi üzerinden makale gönderebilirsiniz.


Bilgilerinize sunarız.


Düzce Üniversitesi Rektörlüğü