Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Öğrenciler ile İlgili Mevzuat, Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları

 Disiplin Mevzuatı

-Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

- Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl. Dair Yönetmelik (7 Kasım 2013)

Yönetmelikler

D.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (29.01.2017-29963 Resmi Gazete Değişikliği-GÜNCEL)

D.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (09.11.2016 - Yeni-Güncel)

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (Yeni)

Yönergeler/Uygulama Esasları

D.Ü. Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi   

D.Ü. İkinci Öğretimde İlk Yüzde Ona Giren Öğrencilerin Belir. İlişkin Değ. ve Uygulama Esasları   

D.Ü. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

D.Ü. Lisans ve Önlisans Programlarında Azami Süre Sonu ve Ek Süre Sınavları Uygulama Esasları (2547-44/c maddesi uyarınca hazırlanmıştır)

D.Ü. Yaz Okulu Yönergesi (YENİ)

D.Ü. Özel Öğrenci Yönergesi

YÖK Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

D.Ü. Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi

D.Ü. Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi (Güncel-19.03.2015)

D.Ü. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim Yönergesi

D.Ü. Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

D.Ü. Yandal Program Yönergesi

D.Ü. Çift Anadal Programı Yönergesi

D.Ü. Önlisans/Lisans Eğitimi-Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi (Güncel-14.11.2013)

D.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesi (Güncel-14.11.2013)

D.Ü. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP/ERASMUS Programı ve Uluslararası Antlaşmalar İle Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi

Kaynak: D.Ü.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı