Anorganik Kimya

Anorganik Kimya, karbon içermeyen bileşikleri, özellikle metalleri ve metal olmayanları, inceleyen kimyanın bir dalıdır. Bu anabilim dalı, elementler arası bağlar, bileşiklerin yapıları, özellikleri ve reaksiyonları gibi konulara odaklanır. Anorganik kimya, metal kompleksleri, koordinasyon kimyası, metal oksitler, geçiş metal kimyası ve elementlerin reaktivitesi gibi bir dizi konuyu içerir.

Araştırma Alanları:

 1. Geçiş Metal Kimyası:

  • Geçiş metalleri ve kompleks bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu.
  • Koordinasyon sayıları, geometrileri ve manyetik özellikleri inceleyen araştırmalar.
 2. Kataliz ve Reaksiyon Mekanizmaları:

  • Katalitik reaksiyonlarda metal katalizörlerin rolü.
  • Metal katalizli organik sentez ve endüstriyel uygulamalar.
 3. Kimyasal Bağlar ve Yapılar:

  • İyonik bağlar, kovalent bağlar ve metal-metal bağları gibi kimyasal bağların anlaşılması.
  • Yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklık koşullarında anorganik bileşiklerin yapısal değişimleri.
 4. Kimyasal Sentez ve Malzeme Bilimi:

  • Fonksiyonel malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu.
  • Manyetik, optik ve elektriksel özelliklere sahip anorganik malzemelerin geliştirilmesi.
 5. Biyoanorganik Kimya:

  • Metallerin biyolojik sistemlerdeki rolü.
  • Metal içeren enzimlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonu.

Eğitim ve Kariyer Olanakları:

Anorganik Kimya anabilim dalında eğitim alan bireyler, metallerin ve metal olmayanların kimyasal özellikleri, reaksiyonları ve yapıları konusunda derin bir anlayışa sahip olurlar. Bu uzmanlık, akademik araştırma, endüstriyel araştırma laboratuvarları, enerji sektörü, malzeme bilimi ve çevre teknolojileri gibi birçok sektörde kariyer fırsatları sunar. Anorganik kimyagerler, elementlerin ve bileşiklerin özelliklerini anlamak ve yeni malzemelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler.


ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONEL

Anorganik Kimya ABD Başkanı

Prof. Dr. Sefa DURMUŞ


 

Prof. Dr. Mecit AKSU


 

Prof. Dr. Dilek NARTOP


 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ