İş Olanakları

Kimya Lisans Programında mezun olan öğrenciler,

Tübitak Enstitüleri ve Kuruluşları,

Adli Tıp Kurumu,

Üniversite ARGE'leri,

Kimya Bölümü Araştıma Laboratuarları,

Kimya alanında üretim yapan ve faaliyet gösteren diğer özel ve kamu işletmelerinin laboratuarları,

ARGE Merkezleri,

Teknoparklar,

Kimya içerikli diğer işletmelerde çalışma imkanı bulabilmektedir.