Analitik Kimya

Analitik Kimya, kimyanın bir dalı olarak, maddelerin bileşimini ve konsantrasyonunu belirlemek, tanımlamak ve ölçmek amacıyla kullanılan yöntem ve teknikleri inceleyen bir anabilim dalıdır. Bu bilim dalı, kimyasal analiz yöntemleri geliştirmek, mevcut yöntemleri iyileştirmek ve bu analitik teknikleri çeşitli uygulama alanlarında kullanmak üzere çalışır.

Araştırma ve Uygulama Alanları:

 1. Spektroskopik Teknikler:

  • UV-Visible, kızılötesi ve nükleer manyetik rezonans (NMR) spektroskopisi gibi yöntemlerle madde analizi.
  • Kütle spektrometrisi ile moleküler kütle belirleme.
 2. Elektrokimya:

  • Elektrokimyasal hücreler kullanarak çeşitli maddelerin konsantrasyonlarını belirleme.
  • Elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi.
 3. Kromatografi:

  • Gaz kromatografisi (GC) ve sıvı kromatografisi (HPLC) gibi yöntemlerle madde ayrımı ve analizi.
  • Kromatografik yöntemlerin biyokimya, çevre bilimi ve ilaç endüstrisi gibi alanlarda uygulanması.
 4. Kimyasal Sensör Teknolojisi:

  • Duyarlılık ve seçiciliği yüksek kimyasal sensörlerin tasarımı.
  • Sensör teknolojisinin tıp, çevre izleme ve endüstriyel süreç kontrolü gibi alanlarda kullanımı.
 5. Analitik Bilim ve Veri İşleme:

  • Analitik kimya verilerinin istatistiksel analizi.
  • Otomatik veri toplama ve analitik süreçlerin otomasyonu.

Eğitim ve Kariyer Olanakları:

Analitik Kimya anabilim dalında eğitim alan bireyler, laboratuvar becerileri, kimyasal analiz yöntemleri ve enstrümantasyon konularında uzmanlaşır. Bu uzmanlık, gıda endüstrisi, çevre kontrolü, ilaç geliştirme, klinik laboratuvarlar ve malzeme bilimi gibi birçok sektörde çeşitli kariyer olanakları sunar. Ayrıca, analitik kimya uzmanları, yeni analitik tekniklerin geliştirilmesi ve mevcut tekniklerin iyileştirilmesi konusunda da önemli bir rol oynarlar, bu da bilimsel araştırmalara katkıda bulunma fırsatları sunar.


ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONEL

Analitik Kimya ABD Başkanı

Prof. Dr. Ümit ERGUN


 

Prof. Dr. Duygu Ekinci


 

Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİÇER