Bölüm Hakkında

Kimya bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde ilk olarak eğitime başlayan iki bölümden birisi olup 2009-2010 yılından itibaren öğretime devam etmektedir. Ayrıca Lisansüstü Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ve Doktora programı da bulunmaktadır. Bölümümüzde Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya Anabilim dallarımız mevcut olup bu alanlarda 6 Profesör Dr., 5 Doçent Dr., 2 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor  ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümün Amaçları:

Kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yenilikçi potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Eğitim verdiği öğrencilere, kimya alanındaki gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktır.

Bölümün Hedefi:

Ülkenin geleceği için üstün nitelikli kimyagerler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına kullanma vizyonuna sahip olmak.

Bölüm Olanakları:

Öğretime Konuralp Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi binasında devam etmekte olan bölümümüzde, toplam 8 adet Araştıma Laboratuarı, 2 adet Öğrenci Laboratuarı bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları:

Öğrencinin öncelikle Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliğindeki mezuniyet şartlarını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca bölümümüz öğrencilerinin kişisel becerilerini daha da artırmak ve alanıyla ilgili işletmeleri daha yakından tanıyabilmesi açısından 20 iş günü bölümün onaylayacağı bir kurumda staj yapma zorunluluğu da bulunmaktadır. Bölümümüz 4 yıllık ders planında yer alan derslerin tamamından başarılı olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

*TÜBİTAK

*Enstitüler ve buna bağlı bazı kuruluşlar,

*Adli Tıp Kurumu,

*Üniversite Araştırma Laboratuarları,

*Kimya Bölümü Araştırma Laboratuarları,

*Hastane ve Klinik Laboratuarları,

*Kimya alanında üretim yapma,

*Tekstil, kozmetik, lastik, ilaç, zirai, gıda ve diğer özel işletmelerin laboratuarları,

*Kamu kurum ve kuruluş laboratuarları,

*Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparklar,

*Laboratuar cihazları pazarlama ve satış temsilciliği, satış danışmanlığı, ürün sorumluluğu, satış uzmanlığı, satış koordinatörlüğü,

*Pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapma,

*Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı,

*Ayrıca Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin de Tübitak, üniversitelerin veya bölümlerin çeşitli Ar-ge (Araştırma-Geliştirme) laboratuarlarında uzman olarak görev yapma imkanları da bulunmaktadır.