Fizikokimya

Fizikokimya, kimyanın bir dalı olarak, kimyasal olayların temelinde yatan fiziksel prensipleri inceleyen bir anabilim dalıdır. Bu disiplin, kimyasal reaksiyonların termodinamik, kinetik ve spektroskopik açılardan analiz edilmesini içerir. Fizikokimya, kimyanın daha geniş bir anlayışını sağlamak amacıyla fiziksel prensipleri kimyasal sistemlere uygular.

Araştırma Alanları:

 1. Termodinamik ve Kimyasal Denge:

  • Kimyasal reaksiyonların enerji değişimleri ve termodinamik denge.
  • Kimyasal potansiyel, entropi ve Gibbs serbest enerjisi gibi termodinamik konseptler.
 2. Kimyasal Kinetik:

  • Reaksiyon hızlarının belirlenmesi ve reaksiyon mekanizmalarının analizi.
  • Aktivasyon enerjisi ve reaksiyon hızını etkileyen faktörlerin incelenmesi.
 3. Elektrokimya:

  • Elektrokimyasal hücrelerin çalışma prensipleri ve uygulamaları.
  • Elektrokimyasal reaksiyonların kinetiği ve termodinamiği.
 4. Spektroskopik Yöntemler:

  • Nükleer manyetik rezonans (NMR), infraruj ve ultraviyole-görünür spektroskopisi gibi tekniklerle moleküler yapı analizi.
  • Elektron spin rezonans (ESR) ve X-ışını kristalografisi gibi ileri düzey spektroskopik yöntemler.
 5. Moleküler Modeller ve Simülasyonlar:

  • Moleküler dinamik simülasyonlar ve hesaplamalı kimya yöntemleri.
  • Kimyasal sistemlerin teorik modellenmesi.

Eğitim ve Kariyer Olanakları:

Fizikokimya anabilim dalında eğitim alan bireyler, kimyanın temel prensiplerini derinlemesine anlarlar ve fiziksel prensipleri kimyasal sistemlere başarıyla uygulama becerisi kazanırlar. Bu uzmanlık, araştırma laboratuvarları, üniversiteler, endüstriyel araştırma merkezleri ve ilaç endüstrisi gibi birçok alanda çeşitli kariyer fırsatları sunar. Ayrıca, fizikokimya uzmanları, yeni moleküler modeller geliştirmek ve kimyasal reaksiyonların temel mekanizmalarını anlamak için önemli bir rol oynarlar, bu da kimya alanında ileri düzey bilimsel keşiflere katkıda bulunma şansı sağlar.


FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONEL

Fizikokimya ABD Başkanı

Prof. Dr. Emine TEKİN


Doç. Dr. Sema ALLI