Doktora Programı

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Kimya Doktora Programı Öğretim Planı

 

1.  Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

TOPLAM

 

12

0

12

30

 

 

2.  Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KIM 997

Doktora Seminer

0

1

0

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

3

7,5

TOPLAM

 

9

1

9

30

 

 

 

3.  Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

FBE 800

Doktora Yeterlik Sınavı

0

0

0

25

FBE 801

Tez Önerisi Savunması

0

0

0

25

TOPLAM

 

0

0

0

50

 

Yeterlik Sınavı

Madde 19 – (2) Öğrenci ders dönemini tamamlamasını takip eden ilk dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 

Tez Önerisi Savunması

Madde 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

 

4.  Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KIM 998

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

10

KIM 999

Doktora Tez Çalışması

0

1

0

20

TOPLAM

 

4

1

0

30

 

Madde 21 - (4) Tez İzleme Komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

 

 

5.  Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KIM 998

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

10

KIM 999

Doktora Tez Çalışması

0

1

0

20

TOPLAM

 

4

1

0

30

 

 

6.  Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KIM 998

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

10

KIM 999

Doktora Tez Çalışması

0

1

0

20

TOPLAM

 

4

1

0

30

 

 

7.  Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KIM 998

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

10

KIM 999

Doktora Tez Çalışması

0

1

0

20

TOPLAM

 

4

1

0

30

 

 

8.  Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

KIM 998

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

10

KIM 999

Doktora Tez Çalışması

0

1

0

20

TOPLAM

 

4

1

0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİMYA ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

 

 

 
 

KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

TÜRÜ

 

KIM 701

İleri Enstrümantal Analiz I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 702

İleri Enstrümental Analiz II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 710

Analiz Sonuçlarının İstatistik Olarak Değerlendirilmesi

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 712

İlaç Aktif Maddelerin Sentezi

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 715

İyon Seçici Elektrotlar

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 717

İyonik Dengeler

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 721

İleri Analitik Kimya I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 722

İleri Analitik Kimya II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 725

Eser Element Analiz Teknikleri

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 726

Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 730

Voltametrik Sıyırma Yöntemleri

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 732

Elektroanalitik Kimya

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 735

Gıda Kimyası I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 736

Gıda Kimyası II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 737

Analitik Ayırma Yöntemleri

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 739

İleri Anorganik Kimya I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 740

İleri Anorganik Kimya II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 741

Çevre Kimyası I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 742

Çevre Kimyası II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 745

Kimyasal Bağlar

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 747

Koordinasyon Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 750

Nanoteknolojiye Giriş

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 752

Anorganik Polimerler

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 755

Kristal Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 760

Bitki Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 762

Metaller Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 764

Grup Teorisi

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 765

Kimya Tarihi

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 767

İleri Biyokimya I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 768

İleri Biyokimya II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 770

Enzimlerin Saflaştırılması ve Kullanım Alanları

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 772

Biyoteknoloji

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 773

İleri Fizikokimya I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 774

İleri Fizikokimya II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 775

Polimer Kimyası I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 776

Polimer Kimyası II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 780

İleri Elektrokimya

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 781

Elektrokimyasal Kinetik

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 785

Laboratuar Güvenliği

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 790

Atom ve Molekül Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 791

Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyon Yöntemleri

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 777

Polimer Teknolojisi

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 793

Lif Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 795

Yüzey Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 797

Katodik Koruma ve Korozyon İnhibitörleri

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 801

İleri Organik Kimya I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 802

İleri Organik Kimya II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 811

Spektroskopik Yöntemler I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 812

Spektroskopik Yöntemler II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 815

Organik Analiz

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 820

Magnetizma ve Spektroskopi

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 822

İleri Stereokimya

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 823

Perisiklik Reaksiyonlar

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 824

Heterohalkalı Bileşikler

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 826

Organik Kimyada Sentez Tasarımı

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 827

Biyo Teknolojide Seçme Konular

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 828

Biyotransformasyon

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 830

Enzimatik Analiz Yöntemleri

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 831

Gıda Analiz ve Teknolojisinde Enzimler

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 832

Supramoleküler Kimya

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 833

Karbonil Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 834

Adli Kimya

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 835

Doğal Ürünler Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 836

Gıda Aroma Maddeleri ve Aroma Kimyası

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 837

Kimyasal Gıda Katkıları

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 838

Gıdalardaki İz Elementler

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 697

Yüksek Lisans Seminer

0

1

0

7,5

Zorunlu

 

KIM 997

Doktora Seminer

0

1

0

7,5

Zorunlu

 

KIM 998

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

10

Zorunlu

 

KIM 699

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

0

20

Zorunlu

 

KIM 999

Doktora Tez Çalışması

0

1

0

20

Zorunlu

 

 

 
 

İNGİLİZCE OKUTULACAK DERSLER

 

KODU

DERS ADI

T

U

K

AKTS

TÜRÜ

 

KIM 701

Advanced Instrumental Analysis I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 702

Advanced Instrumental Analysis II

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 747

Coordination Chemistry

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 762

Chemistry of Metals

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 764

Group Theory

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 801

Advanced Organic Chemistry I

3

0

3

7,5

Seçmeli

 

KIM 802

Advanced Organic Chemistry II

3

0

3

7,5

Seçmeli