Yandal Programı

Kimya Bölümü Yandal Programı Öğrenci Kabul Şartları

1) Yandal programına kabul edilecek öğrenci sayısının her yarıyılda en fazla 3 olması

2) Yandal programına kabul edilecek öğrencilerin EK-2'de belirtilen dersleri alması

3) Yandal programına başvuracak öğrencilerin en az 3. Yarıyıl, en fazla 6. Yarıyıl döneminde olmalarına ve başvurularını ilgili dönem başında yapmış olmalıdır.

EK-2 Yandal programı alınması geren ders listesi