Organik Kimya

Organik Kimya, karbon içeren bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, reaksiyonlarını ve sentezlerini inceleyen kimyanın bir dalıdır. Karbon, organik kimyanın temel öğesi olarak kabul edilir ve bu anabilim dalı, genellikle biyolojik sistemler, ilaçlar, polimerler ve doğal ürünler gibi çeşitli uygulama alanlarına odaklanır. Organik kimya, moleküler düzeyde tasarım ve sentez yetenekleri ile tanınır.

Araştırma Alanları:

 1. Sentetik Organik Kimya:

  • Organik bileşiklerin sentezi ve tasarımı.
  • Yeni ilaçlar, polimerler ve biyolojik olarak aktif moleküllerin sentezi.
 2. Reaksiyon Mekanizmaları:

  • Kimyasal reaksiyonların mekanizmalarının anlaşılması.
  • Reaksiyon hızları, ürün seçiciliği ve reaksiyon kinetiği.
 3. Organik Spektroskopi:

  • Nükleer manyetik rezonans (NMR), kütle spektrometrisi ve infraruj spektroskopisi gibi tekniklerle organik bileşiklerin yapısal analizi.
  • Yeni spektroskopik yöntemlerin geliştirilmesi.
 4. Organik Kimya ve Biyoloji:

  • Biyolojik sistemlerdeki organik moleküler etkileşimlerin anlaşılması.
  • İlaç geliştirme ve biyoteknoloji alanlarında organik kimya uygulamaları.
 5. Organik Kimya ve Malzeme Bilimi:

  • Organik malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu.
  • Organik elektronik, fotovoltaik hücreler ve organik katmanlı malzemelerin geliştirilmesi.

Eğitim ve Kariyer Olanakları:

Organik Kimya anabilim dalında eğitim alan bireyler, organik moleküler yapıları anlamak, organik reaksiyonları yönetmek ve yeni organik bileşikler tasarlamak konularında uzmanlaşırlar. Bu uzmanlık, akademik araştırma, endüstriyel araştırma laboratuvarları, ilaç ve biyoteknoloji şirketleri, kozmetik endüstrisi ve malzeme bilimi gibi birçok sektörde kariyer fırsatları sunar. Organik kimya uzmanları, çeşitli endüstri alanlarında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunma potansiyeline sahiptirler.


ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONEL

Organik Kimya ABD Başkanı

Doç. Dr. Ersin ORHAN


 

Doç. Dr. Abdulkadir ALLI


 

Doç. Dr. Alparslan ATAHAN