Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERTURAN-Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ALTAŞ-Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Atakan TEPE-Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ALTAŞ-Veterinerlik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ertuğrul FİLİZ-Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Gürkan EFE-Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Vekili

Yüksekokul Kurulunun Görevleri:

MYO nun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan ve programı ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, MYO Yönetim Kuruluna üye seçmek, kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.