Muhasebe ve Vergi

Genel Bilgi:

Muhasebe ve Vergi Bölümü, kamu kuruluşlarına ve özel sektöre ait kuruluşların, muhasebe ve vergi konuları ile ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hâkim ara eleman ihtiyacını gidermeyi ve bu yönde eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün temel amacı Muhasebe ve Vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir. Bu amacı, ders içeriklerinin zenginliği ve özel sektörde uzun yıllardır tecrübe edinmiş konusunda uzman öğretim elemanlarının desteğiyle ve hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmış bir program ile gerçekleştirmektedir.

Bölümün mezunları; serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirlik büroları ile tüm işletmelerin muhasebe servislerinde yardımcı eleman olarak çalışabilecekleri gibi, dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

Dersler 40’ar kişilik sinevizyonlu sınıflarda bilgisayar destekli olarak, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Uygulamalı dersler modern teknik altyapısı olan bilgisayar laboratuarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde verilmektedir.

Bölüm amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri (döküm bilgileri), bilgisayarlı muhasebe, vergi, finansman, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, yönetim muhasebesi, muhasebe denetimi gibi mesleki bilgi ve beceriler, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ve uygulamalı olarak öğrencilere kazandırılmaktadır. Ayrıca, mesleki bilgi ve becerilerin kullanılabilmesi için gerekli olan işletme, istatistik ve hukuk bilgileri ile birlikte genel kültür bilgileri de verilmektedir.

 

Misyon:

Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyetin değerlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler ortaya koyabilen, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli eleman ihtiyaçlarını karşılayabilecek, toplumsal ve evrensel sorunlara duyarlı, muhasebe mesleğinin saygınlığını koruyabilecek nitelikte, mesleğiyle ilgili yeterli donanıma sahip, gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insanî ve ahlâkî değerlere saygılı muhasebe elemanları yetiştirmektir.

 

Vizyon:

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağın ihtiyaçlarına uygun niteliklere sahip, disiplinli ve öz güven sahibi, mesleğinin onurunu muhafaza edebilecek nitelikte muhasebe elemanları yetiştiren, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen, ulusal/uluslararası iş çevreleriyle irtibatlı, küresel düşünen, Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek bir bölüm olmaktır.

 

Programlar:

1.Muhasebe ve Vergi Uygulamaları