Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERTURAN - Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ALTAŞ - Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Atakan TEPE - Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Şerif DEMİR - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ertuğrul FİLİZ - Çilimli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Serkan UZUN - Çilimli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Yönetim Kurulunun Görevleri:

MYO Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, MYO  eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, MYO yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, öğrencilerin kabulü, ders intibakları, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler ile kanun ve yönetmeliklerde MYO Yönetim Kurulu kararı alınması gereken ve Müdürün MYO yönetimi ile ilgili olarak teklif getireceği bütün işlerde karar almak, MYO Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı zamanda MYO Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmek, Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek, kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,